Wegwijzer in de school

Elke leerling krijgt een docent als mentor. Ouders en verzorgers dienen zich in eerste instantie altijd tot deze mentor te wenden wanneer zij iets willen vragen of meedelen.

Begeleiding en vorderingen alle leerjaren     Mentor
   
Algemene zaken leerjaren Teamleiders
leerjaar 1 en 2 vwo mevrouw J. Stengs-Nijhof
leerjaar 2 en 3 havo H.van Hofwegen
leerjaar 3 en 4 vwo mevrouw drs. E.A.M. Verleg
5 havo mevrouw A. Nijssen-Langstraat
5 en 6 vwo drs. F. Yperlaan
   
  Directie
Algemene en personele zaken Chr. van der Ven
Onderwijskundige zaken en roosterzaken P.J.M. van Wijk
Bedrijfsvoering W.J. Grootveld
Gymnasium dr. A.W. Stehouwer
   
Sector- en profielkeuze, beroepskeuze,
vervolgopleiding en studiefinanciering
 Decaan
 
decanaat havo en vwo drs. J.W.H. Scharink
   
Handtekening rector onder formulieren administratie
Boekenfonds mevrouw C. Jongejan
Mediatheek mevrouw A. de Leeuw van Weenen-Kweekel
Webredactie en informatievoorziening mevrouw P.M. van Rij

 

In het ouderportaal vindt u een lijst met namen en emailadressen van alle docenten.

Klik hier om in te loggen in het ouderportaal.